Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Hỏi hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Hỏi hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây?

  1. .

  2. .

  3. .

  4.  và .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ đồ thị ta có hàm số đồng biến trên mỗi khoảng và , nghịch biến trên khoảng . Xét hàm số , Hàm số đồng biến khi và chỉ khi Trường hợp 1: Trường hợp 2: Vậy hàm số đồng biến trên khoảng và .

Từ đồ thị ta có hàm số  đồng biến trên mỗi khoảng  và , nghịch biến trên khoảng .

Xét hàm số ,

Hàm số  đồng biến khi và chỉ khi

Trường hợp 1:

 

Trường hợp 2:

Vậy hàm số  đồng biến trên khoảng  và .

1

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG