Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  1. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm.

  2. Hàm số có trục đối xứng là trục tung.

  3. Hàm số có ba cực trị.

  4. Hàm số luôn đồng biến trên .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ hình vẽ ta có: Hàm số có hai khoảng đồng biến và hai khoảng nghịch biến nên D là khẳng định sai. Vậy đáp án là D.

Từ hình vẽ ta có:

Hàm số có hai khoảng đồng biến và hai khoảng nghịch biến nên D là khẳng định sai.

Vậy đáp án là D.

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm trên và , biết . Khẳng định nào sau đây có thể xảy ra?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG