Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Biết rằng . Hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn là:

Cho hàm số  có đồ thị  như hình vẽ. Biết rằng .

Hàm số  đạt giá trị lớn nhất trên đoạn  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do là hàm số bậc 4 nên hàm số là hàm số có bậc là 3. Dựa vào đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt là nên suy ra . Xét hàm số trên đoạn , ta có: Ta có bảng biến thiên như sau: Lại có: Mà nên suy ra . Vậy giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn là .

Do  là hàm số bậc 4 nên hàm số  là hàm số có bậc là 3. Dựa vào đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt là  nên suy ra

.

Xét hàm số  trên đoạn , ta có:

 

Ta có bảng biến thiên như sau:

Lại có:

 

 nên suy ra .

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  là .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số liên tục trên có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG