Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = a x 3 + b x 2 + c x + d ( a , b , c , d ∈ R ) có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 2 f ( ∣ x ∣ ) − m = 0 có đúng 4 nghiệm thực phân biệt

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  có đúng 4 nghiệm thực phân biệt

R. Roboteacher19

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: 2 f ( ∣ x ∣ ) − m = 0 ⇔ f ( ∣ x ∣ ) = 2 m ​ f ( ∣ x ∣ ) là hàm chẵn nên đồ thị như hình: Từ đồ thị ta có phương trình 2 f ( ∣ x ∣ ) − m = 0 có 4 nghiệm phân biệt khi: − 1 < 2 m ​ < 3 ⇔ − 2 < m < 6 Chọn đáp án C

Ta có: 

 là hàm chẵn nên đồ thị như hình:

Từ đồ thị ta có phương trình  có 4 nghiệm phân biệt khi:

Chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x − 1 a x − b ​ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG