Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ bên Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên


Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Dựa vào đồ thị ta có hàm số nghịch biến trên các khoảng ( − 1 ; 1 ) v a ˋ ( 2 ; 3 )

Đáp án D

Dựa vào đồ thị ta có hàm số nghịch biến trên các khoảng 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình f ( f ( x ) − 1 ) = 0 có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG