Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có đồ thị như hình vẽ bên Số nghiệm của phương trình f ( x 2 − 3 x ) = 0 là

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên


Số nghiệm của phương trình  là
 

  1. 3

  2. 4

  3. 2

  4. 6

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Xét các số phức z thỏa mãn ( z + i ) ( z + 2 ) là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG