Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x + 1 a x + b ​ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau

V. Minh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

đáp án là D. 0 < a < b Ta có y ′ = ( x + 1 ) 2 a − b ​ < 0 ⇒ a < b Có tiệm cận ngang cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên a > 0 Do đó suy ra 0 < a < b . Chọn D

đáp án là D. 

Ta có 

Có tiệm cận ngang cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên 

Do đó suy ra . Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Cho 1010 số tự nhiên phân biệt không vượt quá2015 trong đó không có số nào gấp 2 lần số khác. Chứng minh rằng trong các số được chọn luôn tìm được 3 số sao cho tổng của 2 số bằng số còn lại.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG