Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = a x 4 + b x 2 + c có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có x → + ∞ l im ​ y = − ∞ suy ra a < 0 Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm nên suy ra c < 0 Hàm số có ba điểm cực trị suy ra b < 0 ⇒ b > 0

Chọn C

Ta có

 suy ra 

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm nên suy ra 

Hàm số có ba điểm cực trị suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Tìm để cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG