Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x + c a x + b ​ có đồ thị như hình sau. Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hàm số có đồ thị như hình sau. Khẳng định nào sau đây đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tiệm cận đứng là đường thẳng x = − c nằm bên phải trục tung nên − c > 0 ⇒ c < 0 Tiệm cận ngang là đường thẳng y = a nằm bên dưới trục hoành nên a < 0 Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng c b ​ > 0 ⇔ b < 0

Tiệm cận đứng là đường thẳng  nằm bên phải trục tung nên 

Tiệm cận ngang là đường thẳng  nằm bên dưới trục hoành nên

Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
 

3

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của tham số a để phương trình 3 x + 3 − x a ​ = 3 x − 3 − x có nghiệm duy nhất

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG