Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = − x 4 + 2 x 2 có đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình − x 4 + 2 x 2 = m có hai nghiệm phân biệt.

Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  có hai nghiệm phân biệt.

  1.  hoặc 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Số nghiệm của − x 4 + 2 x 2 = m là số điểm chung giữa đường thẳng y = m và đồ thị hàm số đã vẽ Phương trình đã cho có hai nghiệm ⇔ [ m = 1 m < 0 ​

Chọn A

Số nghiệm của  là số điểm chung giữa đường thẳng  và đồ thị hàm số đã vẽ

Phương trình đã cho có hai nghiệm 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ, chỉ ra tập hợp tất cả những điểm M ( x , y ) có tọa độ thỏa mãn điều kiện ∣ y ∣ ≥ x − 1 x 2 − x + 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG