Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình bên Hàm số y = − 2 f ( x ) đồng biến trên khoảng

Cho hàm số có đồ thị như hình bên

Hàm số đồng biến trên khoảng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có y ′ = ( − 2 f ( x ) ) ′ = − 2. f ′ ( x ) .Hàm số đồng biến ⇒ − 2. f ( x ) ≥ 0 ⇔ f ′ ( x ) ≤ 0 Dựa vào đồ thị hàm số ta có f ′ ( x ) ≤ 0 ⇔ 0 ≤ x ≤ 2 ⇒ chọn đáp án A

Đáp án A

Ta có . Hàm số đồng biến 

Dựa vào đồ thị hàm số ta có chọn đáp án A

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R ∖ { 1 } , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG