Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình bên Hàm số y = − 2 f ( x ) đồng biến trên khoảng

Cho hàm số có đồ thị như hình bên

Hàm số đồng biến trên khoảng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có y ′ = ( − 2 f ( x ) ) ′ = − 2. f ′ ( x ) .Hàm số đồng biến ⇒ − 2. f ( x ) ≥ 0 ⇔ f ′ ( x ) ≤ 0 Dựa vào đồ thị hàm số ta có f ′ ( x ) ≤ 0 ⇔ 0 ≤ x ≤ 2 ⇒ chọn đáp án A

Đáp án A

Ta có . Hàm số đồng biến 

Dựa vào đồ thị hàm số ta có chọn đáp án A

 

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu số nguyên a ∈ ( − 2019 ; 2019 ) để phương trình ln ( x + 5 ) 1 ​ + 3 x − 1 1 ​ = x + a có hai nghiệm phân biệt?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG