Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị của hàm số ta có: Hàm số nghịch biến trên các khoảng và , đồng biến trên các khoảng và

Dựa vào đồ thị của hàm số  ta có:

Hàm số  nghịch biến trên các khoảng  và , đồng biến trên các khoảng  và

3

Câu hỏi tương tự

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG