Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của mđể phương trình 2 ∣ f ( x ) ∣ − 2 m = 0 có 4 nghiệm phân biệt

Cho hàm số  có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình   có 4 nghiệm phân biệt

  1. Không có giá trị nào của m

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có 2 ∣ f ( x ) ∣ − 2 m = 0 ⇔ ∣ f ( x ) ∣ = m Đồ thị của hàm số y = ∣ f ( x ) ∣ Dựa vào đồ thị, để phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt thì đường thẳng y = m cắt đồ thị y = ∣ f ( x ) ∣ tại 4 điểm phân biệt ⇔ 1 < m < 3 thì phương trình 2 ∣ f ( x ) ∣ − 2 m = 0 có 4 nghiệm phân biệt

Ta có 

Đồ thị của hàm số 

Dựa vào đồ thị, để phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt thì đường thẳng  cắt đồ thị  tại 4 điểm phân biệt  thì phương trình  có 4 nghiệm phân biệt

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG