Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 4 − ( 3 m + 2 ) x 2 + 3 m có đồ thị là ( C m ​ ) , m là tham số Tìm m để đường thẳng y=-1 cắt đồ thị ( C m ​ ) , tại 4 điểm phân biệt có hoành độ nhỏ hơn 2.

Cho hàm số  có đồ thị là , m là tham số

Tìm m để đường thẳng y=-1 cắt đồ thị , tại 4 điểm phân biệt có hoành độ nhỏ hơn 2.

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm của ( C m ​ ) và đường thẳng y=-1 là: x 4 − ( 3 m + 2 ) x 2 + 3 m = − 1 Đặt t = x 2 ( t ≥ 0 ) phương trình trở thành: t 4 − ( 3 m + 2 ) t 2 + 3 m = − 1 ⇔ t = 1 h o ặ c t = 3 m + 1 > 0 Yêu cầu bài toán ⇔ { − 3 1 ​ < m < 1 m  = 0 ​ Vậy với m ∈ ( − 3 1 ​ ; 1 ) \ { 0 } thỏa mãn đề ra.

Phương trình hoành độ giao điểm của  và đường thẳng y=-1 là: 

Đặt  phương trình trở thành: 

Yêu cầu bài toán display style open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell x less than 2 end cell row cell x subscript 1 end subscript not equal to x subscript 2 end subscript not equal to x subscript 3 end subscript not equal to x subscript 4 end subscript end cell end table not stretchy rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell 0 less than 3 m plus 1 less than 4 end cell row cell 3 m plus 1 not equal to 1 end cell end table close close

Vậy với  thỏa mãn đề ra.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giới hạn sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG