Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị là hình bên dưới. Giá trị của a bằng

Cho hàm số begin mathsize 16px style y equals log subscript a x end style begin mathsize 16px style open parentheses 0 less than a not equal to 1 close parentheses end style có đồ thị là hình bên dưới. Giá trị của a bằng

 

  1. begin mathsize 16px style a equals square root of 2 end style

  2. begin mathsize 16px style a equals 1 half end style

  3. begin mathsize 16px style a equals 2 end style

  4. begin mathsize 16px style a equals fraction numerator 1 over denominator square root of 2 end fraction end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ đồ thị hàm số ta thấy: hàm số đồng biến trên nên suy ra a>1 . Vì đồ thị hàm số đi qua điểm A(2;2)nên ta có: .

Từ đồ thị hàm số ta thấy: hàm số begin mathsize 16px style y equals log subscript a x end style  đồng biến trên begin mathsize 16px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style  nên suy ra a>1 .

Vì đồ thị hàm số đi qua điểm A(2;2) nên ta có: begin mathsize 16px style 2 equals log subscript a 2 left right double arrow a squared equals 2 left right double arrow end stylebegin mathsize 16px style open square brackets table row cell a equals square root of 2 space space left parenthesis t divided by m right parenthesis end cell row cell a equals negative square root of 2 space space left parenthesis l right parenthesis end cell end table close end style  .

1

Câu hỏi tương tự

“Trích đề thi THPT quốc gia Toán 2018, Mã đề 112_câu 11”: Với là số thực dương tùy ý, bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG