Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x − 1 x + 1 ​ có đồ thị (H). Số đường tiệm cận của (H) là?

Cho hàm số  có đồ thị (H). Số đường tiệm cận của (H) là?

  1. 0

  2. 2

  3. 3

  4. 1

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị (H) có tiệm cận đứng là x = 1 Ta có x → ± ∞ lim ​ y = x → ± ∞ lim ​ x − 1 x + 1 ​ = 1 ⇒ ( H ) có tiệm cận ngang là y = 0 Vậy số đường tiệm cận của (H) là 2

Đồ thị (H) có tiệm cận đứng là x = 1

Ta có  có tiệm cận ngang là y = 0

Vậy số đường tiệm cận của (H) là 2

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 4 và đường thẳng x − y + 1 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG