Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 − 3 x có đồ thị hàm số là ( C ) .Tìm số giao điểm của ( C ) và trục hoành.

Cho hàm số  có đồ thị hàm số là . Tìm số giao điểm của và trục hoành.

  1. 2

  2. 3

  3. 1

  4. 0

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm là: x 3 − 3 x = 0 ⇔ x ( x 2 − 3 ) = 0 ⇔ x = 0 v x = ± 3 ​ Vậy (C) cắt trục hoành tại 3 điểm Chọn B

Phương trình hoành độ giao điểm là:

Vậy (C) cắt trục hoành tại 3 điểm

Chọn B

5

Câu hỏi tương tự

Tìm điểm uốn và các khoảng lồi lõm của đồ thị: a) y = x 3 − 2 x 2 + x + 1 b) y = x 4 + 8 x 2 + 9

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG