Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị hàm số được cho như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Cho hàm số  có đồ thị hàm số được cho như hình vẽ.

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Dựa vào đồ thị của hàm số, ta thấy hàm số đồng biến trên các khoảng và . Suy ra Vậy hàm số đồng biến trên khoảng và .

Ta có:

Dựa vào đồ thị của hàm số, ta thấy hàm số  đồng biến trên các khoảng  và .

Suy ra

Vậy hàm số  đồng biến trên khoảng  và .

3

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Điều kiện để hàm số có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG