Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị (Cm). Tập các giá trị m để hàm số đồng biến trên khoảng là:

Cho hàm số y equals 2 x cubed minus 3 left parenthesis 2 m plus 1 right parenthesis x squared plus 6 m left parenthesis m plus 1 right parenthesis x plus 1 có đồ thị (Cm). Tập các giá trị m để hàm số đồng biến trên khoảng left parenthesis 2 semicolon plus infinity right parenthesis là:

  1. left parenthesis negative infinity semicolon 2 right square bracket

  2. m element of left parenthesis negative 5 semicolon 4 right parenthesis

  3. m element of left parenthesis negative 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. m element of left parenthesis negative infinity semicolon 1 right square bracket

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tập hợp tất cả các giá trị của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG