Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị (Cm). Giá trị nào của m để đồ thị hàm số (Cm) códạng như hình bên:

Cho hàm số y equals 1 third x cubed plus 2 x squared minus left parenthesis m plus 1 right parenthesis x plus m squared có đồ thị (Cm). Giá trị nào của m để đồ thị hàm số (Cm) có dạng như hình bên: 

  1. Không tồn tại m

  2. m less or equal than 0

  3. m greater than negative 2

  4. m less or equal than 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên ?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG