Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị (Cm).Giá trị của m để đồ thị hàm số (Cm) có dạng như hình bên là:

Cho hàm số y equals f left parenthesis x right parenthesis equals 1 third left parenthesis x minus 1 right parenthesis left parenthesis x plus 1 right parenthesis left parenthesis x minus m right parenthesis có đồ thị (Cm ). Giá trị của m để đồ thị hàm số (Cm ) có dạng như hình bên là:

  1. m = 0

  2. m = 2

  3. m = -2

  4. m = 6

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4

Câu hỏi tương tự

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG