Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x + 2 2 x + 1 ​ có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếptuyến song song với đường thẳng (d): y = 3 x + 2

Cho hàm số  có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng (d): 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có y ′ = ( x + 2 ) 2 3 ​ .Vì tiếp tuyến song song với đường thẳng(d): y = 3 x + 2 nên có hệ số góc là 3. Do đó ta có phương trình ( x + 2 ) 2 3 ​ = 3 ⇔ ( x + 2 ) 2 = 1 ⇔ [ x = − 1 x = − 3 ​ Với x = − 1 , y = − 1 phương trình tiếp tuyến là: y = 3 x + 2 (loại) Với x = − 3 , y = 5 phương trình tiếp tuyến là: y = 3 x + 14

Chọn C

Ta có.  Vì tiếp tuyến song song với đường thẳng (d):  nên có hệ số góc là 3. Do đó ta có phương trình 

Với  phương trình tiếp tuyến là:  (loại)

Với  phương trình tiếp tuyến là: 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm J = ∫ x 2 cos ( 2 x ) d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG