Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x − 1 − x + 2 ​ có đồ thị (C)và điểm A ( a ; 1 ) . Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của a để có đúng một tiếp tuyến từ (C) đi qua A . Tổng tất cả giá trị của phần tử S bằng

Cho hàm số có đồ thị (C) và điểm. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của a để có đúng một tiếp tuyến từ (C) đi qua A . Tổng tất cả giá trị của phần tử S bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Phương trình đường thẳng d đi qua A và có hệ số góc k : y = k ( x − a ) + 1 Với k = 0 , ta có d : y = 1 là tiệm cận ngang đồ thị hàm số nên không thể tiếp xúc được Với k  ≡ 0 , d và (C)tiếp xúc nhau ⇔ ( 1 ) có nghiệm kép ⇔ △ x ​ = k 2 ( 1 − a ) 2 − 4 k ( a − 2 ) + 4 = 0 Coi đây là phương trình bậc 2 ẩn k tham số a Để qua A ( a ; 1 ) vẽ được đúng 1 tiếp tuyến thì phương trình △ x ​ = 0 có đúng một nghiệm k  ≡ 0 *Xét 1 − a = 0 ⇔ a = 1 , t a c o ˊ 4 k + 4 = 0 ⇔ k = − 1 thỏa *Có f ( 0 ) = 4  ≡ 0 nên loại đi trường hợp có hai nghiệm trong đó có một nghiệm là 0 .

Đáp án C

Phương trình đường thẳng d đi qua A và có hệ số góc 

Với k = 0 , ta có d : y = 1 là tiệm cận ngang đồ thị hàm số nên không thể tiếp xúc được

Với , d và (C) tiếp xúc nhau có nghiệm kép

Coi đây là phương trình bậc 2 ẩn k tham số a

Để qua  vẽ được đúng 1 tiếp tuyến thì phương trình có đúng một nghiệm

*Xét  thỏa

*Có  nên loại đi trường hợp có hai nghiệm trong đó có một nghiệm là 0 .

 

2

Câu hỏi tương tự

Hai bên sông A và B cách nhau 40 km. Cùng một lúc, một chiếc canô xuôi dòng từ A đến B và một chiếc bè cũng trôi từ A đên sB với vận tốc 3km/h. Sau khi đến B, canô quay về A ngay và gặp chiếc bè ở một...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG