Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x − 1 − x + 2 ​ có đồ thị (C) và điểm A (a;1) . Gọi S là tập hợp tất cả giá trị thực của a để có duy nhất một tiếp tuyến của (C) đi qua điểm A. Số phần tử của S là:

Cho hàm số  có đồ thị (C) và điểm A (a;1) . Gọi S là tập hợp tất cả giá trị thực của a để có duy nhất một tiếp tuyến của (C) đi qua điểm A. Số phần tử của S là:

  1. 4

  2. 1

  3. 2

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Qua phép quay tâm O góc quay , những điểm nào biến thành chính nó. Những đường thẳng nào biến thành chính nó? Những đường tròn nào biến thành chính nó?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG