Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ ; hoành độ điểm cực đại là và đi qua điểm như hình vẽ. Tỷ số bằng

Cho hàm số  có đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ ; hoành độ điểm cực đại là  và đi qua điểm  như hình vẽ.

Tỷ số  bằng

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: . Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ ; hoành độ điểm cực đại là và đi qua điểm nên ta có: .

Ta có:

 .

Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ ; hoành độ điểm cực đại là  và đi qua điểm  nên ta có:

 

 .

5

Câu hỏi tương tự

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG