Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị (C). Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Cho hàm số y equals fraction numerator 2 over denominator 1 minus x end fraction có đồ thị (C). Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

  1. (C) có tiệm cận ngang là đường thẳng y=-2.

  2. (C) có tiệm cận ngang là đường thẳng x=1.

  3. (C) có tiệm cận ngang là đường thẳng y=-0.

  4. (C) có tiệm cận ngang là đường thẳng y=2.

T. Quang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho có bao nhiêu giá trị m nguyên để GTLN của hàm số trên luôn bé hơn hoặc bằng 5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG