Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 2 − 3 x + 2 ​ x − 1 ​ có đồ thị (C). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Cho hàm số  có đồ thị (C). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  1. (C) không có tiệm cận ngang.

  2. (C) có đúng một tiệm cận ngang y = 1.

  3. (C) có đúng một tiệm cậng ngang y = −1.

  4. (C) có hai tiệm cận ngang y = 1 và y = −1

R. Robo.Ctvx7

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có x → − ∞ lim ​ y = x → − ∞ lim ​ − x 1 − x 3 ​ + x 2 2 ​ ​ x ( 1 − x 1 ​ ) ​ = − 1 và x → + ∞ lim ​ y = x → + ∞ lim ​ x 1 − x 3 ​ + x 2 2 ​ ​ x ( 1 − x 1 ​ ) ​ = 1 Vậy đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang y = ±1.

Ta có 

 và

Vậy đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang y = ±1.

1

Câu hỏi tương tự

Cho đường thẳng (d) : y = m + 3 và đường cong (C) : y = x 4 − 2 x 2 . Điền vào chỗ chấm (...) giá trị của m để được câu đúng. Giá tri của m để(d) cắt (C) tại một điểm là...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG