Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 − 3 x có đồ thị (C). Có bao nhiêu điểm M thuộc (C) mà tiếp tuyến của (C)tại M cắt (C) tại điểm thứ hai N ( N  = M ) sao cho tam giác OMN có diện tích bằng 48

Cho hàm số  có đồ thị (C). Có bao nhiêu điểm M thuộc (C)  mà tiếp tuyến của (C) tại M cắt (C) tại điểm thứ hai N sao cho tam giác OMN có diện tích bằng 48

  1. 1

  2. 2

  3. 4

  4. 3

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Xét M ( m ; m 3 − 3 m ) ,phương trình tiếp tuyến tại M là y = ( 3 m 2 − 3 ) ( x − m ) + m 3 − 3 m Vậy có hai điểm thỏa mãn

Đáp án B

Xét , phương trình tiếp tuyến tại M là 

Vậy có hai điểm thỏa mãn
 

1

Câu hỏi tương tự

Số cạnh của một hình bát diện đều (như hình vẽ) là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG