Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có tập xác định là:

Cho hàm số y equals ln open parentheses square root of x squared plus x minus 2 end root minus x close parentheses có tập xác định là:

  1. open parentheses negative infinity semicolon minus 2 close parentheses

  2. open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses

  3. open parentheses negative infinity semicolon minus 2 close parentheses union left parenthesis 2 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. open parentheses negative 2 semicolon 2 close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm đạo hàm của các hàm số sau: y = (x - 1) 2x .e 2x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG