Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có f ′ ( x ) = x 3 ( x 2 − 1 ) , ∀ x ∈ R . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Cho hàm số  có , . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

  1. 5

  2. 3

  3. 2

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bảng biến thiên Vậy hàm số f ( x ) có ba cực trị.

Bảng biến thiên

Vậy hàm số  có ba cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có , tam giác ABC vuông tại B. Góc giữa SC và mặt phẳng (SBC) là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG