Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đạo hàm với mọi .Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số có 5 điểm cực trị?

Cho hàm số begin mathsize 16px style y equals f open parentheses x close parentheses end style có đạo hàm begin mathsize 16px style f apostrophe open parentheses x close parentheses equals open parentheses x minus 1 close parentheses squared open parentheses x squared minus 2 x close parentheses end style với mọi x element of straight real numbers . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số begin mathsize 16px style y equals f open parentheses x squared minus 8 x plus m close parentheses end style có 5 điểm cực trị?

  1. 15

  2. 17

  3. 16

  4. 18

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn C

Lời giải 
Chọn C 

 

3

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD có , AB = CD = 6 ; M là điểm thuộc cạnh BC sao cho MC = xBC (0 < x < 1 ) . Mặt phẳng (P) song song với AB và CD lần lượt cắt BC , AC , AD , BD tại M , N, P , Q . Diện tích lớn n...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG