Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = x ( x 3 − x ) ( x + 1 ) 2 với mọi x thuộc R . Số điểm cực trị của hàm số f ( x ) là

Cho hàm số  có đạo hàm  với mọi x thuộc . Số điểm cực trị của hàm số  là

  1. 0

  2. 2

  3. 3

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có f ′ ( x ) = 0 ⇔ x ( x 3 − x ) ( x + 1 ) 2 = 0 ⇔ [ x = 0 x = ± 1 ​ Bảng xét dấu của f ′ ( x ) Do đó hàm số f ( x ) có hai điểm cực trị.

Ta có 

Bảng xét dấu của 

Do đó hàm số  có hai điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Một cái ao hình , ở giữa ao có một mảnh vườn hình tròn có bán kính . Người ta muốn bắt một cây cầu từ bờ của ao đến vườn. Độ dài gần đúng nhỏ nhất của cây cầu là bao nhiêu? Biết: Hai bờ và nằm trên ha...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG