Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm trên R và có đồ thị như hình vẽ. Đặt hàm số y = g ( x ) = f ( 2 x 3 + x − 1 ) + m . Tìm để [ 0 ; 1 ] ma x ​ g ( x ) = − 10 .

Cho hàm số  có đạo hàm trên  và có đồ thị như hình vẽ. Đặt hàm số . Tìm  để .

 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x + 1 x − 2 ​ có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục tung là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG