Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm trên R và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên dưới. Đặt g ( x ) = f [ f ( x ) ] . Tìm số nghiệm của phương trình g ′ ( x ) = 0 .

Cho hàm số  có đạo hàm trên  và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên dưới. Đặt  . Tìm số nghiệm của phương trình  .


 

  1. 4

  2. 6

  3. 2

  4. 8

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy phương trình g ′ ( x ) = 0 có 8 nghiệm phân biệt.

Vậy phương trình  có 8 nghiệm phân biệt.

1

Câu hỏi tương tự

Xác định m để phươngtrình có bốn nghiệm phân biệt

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG