Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm trên R và bảng xét dấu của đạo hàm như sau: Hàm số y = f ( x ) có bao nhiêu điểm cực trị?

Cho hàm số  có đạo hàm trên  và bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?

  1. 2

  2. 0

  3. 1

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

“Trích đề tham khảo năm 2019, lần 1_mã đề 001_câu 2”. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG