Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm trên R . Đồ thị hàm số y = f ′ ( x ) như hình vẽ bên dưới. Tìm mđể bất phương trình m − x 2 ≤ 2 f ( x + 2 ) + 4 x + 3 nghiệm đúng với mọi x ∈ ( − 3 ; + ∞ ) .

Cho hàm số  có đạo hàm trên . Đồ thị hàm số  như hình vẽ bên dưới.

Tìm m để bất phương trình  nghiệm đúng với mọi .

 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: m − x 2 ≤ 2 f ( x + 2 ) + 4 x + 3 ⇔ m ≤ 2 f ( x + 2 ) + x 2 + 4 x + 3 Đặt g ( x ) = 2 f ( x + 2 ) + x 2 + 4 x + 3 . Ta có: g ′ ( x ) = 2 f ′ ( x + 2 ) + 2 x + 4 (1) là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị f ′ ( t ) và đường thẳng d : y = − t (hình vẽ) Dựa vào đồ thị của f ′ ( t ) và đường thẳng y = − t ta có ta có f ′ ( t ) = − t Bảng biến thiên của hàm số g ( x ) . Bất phương trình m ≤ 2 f ( x + 2 ) + ( x + 1 ) ( x + 3 ) nghiệm đúng với mọi x ∈ ( − 3 ; + ∞ ) ⇔ m ≤ g ( − 2 ) ⇔ m ≤ 2 f ( 0 ) − 1

Ta có: 

Đặt . Ta có: 

(1) là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị  và đường thẳng  (hình vẽ)

Dựa vào đồ thị của  và đường thẳng  ta có

ta có 

Bảng biến thiên của hàm số .

Bất phương trình  nghiệm đúng với mọi  

 

1

Câu hỏi tương tự

Một kĩ sư được nhận lương khởi điểm là 8.000.000 đồng/tháng. Cứ sau 2 năm lương mỗi tháng của kĩ sư đó được tăng thêm 10% so với mức lương hiện tại. Tính tổng số tiền T (đồng) kĩ sư đó nhận được sau 6...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG