Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đạo hàm trên thỏa mãn trên . Tìm số nguyên dương lớn nhất msao cho với mọi hàm số thỏa điều kiện đề bài. A. B. C. D.

Cho hàm số y equals f open parentheses x close parentheses có đạo hàm trên left square bracket 1 semicolon plus infinity right parenthesis thỏa mãn f open parentheses 1 close parentheses equals 1 space v à space f apostrophe open parentheses x close parentheses greater or equal than 3 x squared plus 2 x minus 5 trên left square bracket 1 semicolon plus infinity right parenthesis. Tìm số nguyên dương lớn nhất m sao cho stack m i n with x element of open square brackets 3 semicolon 10 close square brackets below f open parentheses x close parentheses greater or equal than m với mọi hàm số y equals f open parentheses x close parentheses thỏa điều kiện đề bài.

A. m equals 15

B. m equals 20

C. m equals 25

D. m equals 30

  1. m equals 15

  2. m equals 20

  3. m equals 25

  4. m equals 30

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C.

Đáp án đúng là C. m equals 25

1

Câu hỏi tương tự

Xét hai số phức thỏa mãn và . Giá trị lớn nhất của bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG