Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm trên R và có đồ thị là đường cong hình bên. Hàm số g ( x ) = f ( 3 x − 2 ) nghịch biến trên khoảng

Cho hàm số  có đạo hàm trên R và có đồ thị là đường cong hình bên. Hàm số  nghịch biến trên khoảng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nhận thấy khoảng nghịch biến của hàm số y = f ( x ) là ( 0 ; 2 ) và do đó f ′ ( x ) < 0 ⇔ x ∈ ( 0 ; 2 ) g ′ ( x ) = 3 f ′ ( 3 x − 2 ) ≤ 0 ⇔ 3 x − 2 ∈ ( 0 ; 2 ) ⇔ x ∈ ( 3 2 ​ ; 3 4 ​ ) Vậy hàm số y = g ( x ) nghịch biến trên khoảng ( 3 2 ​ ; 3 4 ​ )

Nhận thấy khoảng nghịch biến của hàm số  là  và do đó 

Vậy hàm số  nghịch biến trên khoảng 

3

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG