Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm trên R đồng thời thỏa mãn f ( 0 ) = f ( 1 ) = 5 . Tính tích phân I = ∫ 0 1 ​ f ′ ( x ) e f ( x ) d x

Cho hàm số  có đạo hàm trên R đồng thời thỏa mãn . Tính tích phân 

R. Robo.Ctvx40

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

I = ∫ 0 1 ​ f ′ ( x ) e f ( x ) d x = ∫ 0 1 ​ e f ( x ) d ( f ( x ) ) = e f ( x ) ∣ ∣ ​ 0 1 ​ = e f ( 1 ) − e f ( 0 ) = e 5 − e 5 = 0

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG