Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm trên R là f ′ ( x ) = ( 2 x + 1 ) ( x − 3 ) ( x + 5 ) 4 . Hỏi hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu điểm cực trị.

Cho hàm số  có đạo hàm trên  là . Hỏi hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu điểm cực trị.

  1. 2

  2. 1

  3. 4

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bảng xét dấu f ′ ( x ) Vậy hàm số có 2 điểm cực trị.

Bảng xét dấu

Vậy hàm số có 2 điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện S.ABC, đáy ABC là tam giác vuông tại B, AC = 5. Hai mặt bên (SAB)và (SAC) cùng vuông góc với (ABC) và SC hợp với (ABC) góc . Thể tích khối cầu ngoại tiếp S.ABC bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG