Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đạo hàm trên khoảng (a;b) chứa điểm x 0 , f'(x 0 ) = 0 và có đạo hàm cấp 2 tại x 0 . Khẳng định nào sau đây là sai?

Cho hàm số có đạo hàm trên khoảng (a;b) chứa điểm x0 , f'(x0) = 0 và có đạo hàm cấp 2 tại x0. Khẳng định nào sau đây là sai?

  1. Nếu f apostrophe apostrophe left parenthesis x subscript 0 right parenthesis less than 0 thì hàm số đạt cực đại tại x0

  2. Nếu f apostrophe apostrophe left parenthesis x subscript 0 right parenthesis greater than 0 thì hàm số đạt cực tiểu tại x0

  3. Nếu f apostrophe apostrophe left parenthesis x subscript 0 right parenthesis equals 0 thì hàm số đạt cực đại hoặc cực tiểu tại x0

  4. Nếu f apostrophe apostrophe left parenthesis x subscript 0 right parenthesis equals 0 thì chưa có kết luận gì về điểm x0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm quỹ tích các điểm cực đại củahàm số y = x 3 − mx 2 + 1 (m là tham số m <0) khi m thay đổi.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG