Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm thỏa mãn f ′ ( 1 ) = 3 . Khi đó x → 1 lim ​ x − 1 f ( x ) − f ( 1 ) ​

Cho hàm số  có đạo hàm thỏa mãn . Khi đó 

  1. 4

  2. 1

  3. 2

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: x → 1 lim ​ x − 1 f ( x ) − f ( 1 ) ​ = f ′ ( 1 ) = 3

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

giảiphương trình 2 x + 1 ⋅ 4 x − 1 ⋅ 8 1 − x 1 ​ = 1 6 x

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG