Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = x 2 ( x − 1 ) ( x − 2 ) ( 3 x − 1 ) , ∀ x ∈ R . Số điểm cực trị của hàm số đã cho bằng

Cho hàm số  có đạo hàm . Số điểm cực trị của hàm số đã cho bằng

  1. 2

  2. 1

  3. 3

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Vậy hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.

Ta có:

Vậy hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ ABCA'B'C' có thể tích bằng . Gọi M, N, P lần lượt là tâm của các mặt bên và G là trọng tâm tam giác ABC . Tính thể tích V của khối tứ diện GMNP. A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG