Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = x ( x − 2 ) 2 ( 3 x − 2 ) , ∀ x ∈ R . Số điểm cực trị của hàm số f ( x ) bằng

Cho hàm số  có đạo hàm . Số điểm cực trị của hàm số  bằng

  1. 4

  2. 3

  3. 1

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có f ′ ( x ) = 0 ⇔ x ( x − 2 ) 2 ( 3 x − 2 ) = 0 ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 0 x = 2 x = 2 3 ​ ​ Trong đó x = 2 là nghiệm kép; x = 0 , x = 3 2 ​ là nghiệm đơn nên dấu của đạo hàm f ′ ( x ) = x ( x − 2 ) 2 ( 3 x − 2 ) , ∀ x ∈ R bị đổi dấu 2 lần. Suy ra hàm số y = f ′ ( x ) có 2 điểm cực trị.

Chọn D

Ta có 

Trong đó  là nghiệm kép;  là nghiệm đơn nên dấu của đạo hàm  bị đổi dấu 2 lần. Suy ra hàm số  có 2 điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = a x ( 0 > a  = 1 ) đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) và hàm số y = b x ( 0 > b  = 1 ) nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG