Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = ( x 2 + x ) ( x − 2 ) 2 ( 2 x − 4 ) , ∀ x ∈ R Số điểm cực trị của f ( x ) là

Cho hàm số  có đạo hàm  Số điểm cực trị của  là

  1. 2

  2. 4

  3. 3

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: f ′ ( x ) = 0 ⇔ ( x 2 + x ) ( x − 2 ) 2 ( 2 x − 4 ) = 0 Nhận thấy x = 2 là nghiệm bội ba nên f ′ ( x ) vẫn đổi dấu khi qua x = 2 Vậy hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.

Ta có: 

Nhận thấy  là nghiệm bội ba nên  vẫn đổi dấu khi qua  Vậy hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện S.ABC, đáy ABC là tam giác vuông tại B, AC = 5. Hai mặt bên (SAB)và (SAC) cùng vuông góc với (ABC) và SC hợp với (ABC) góc . Thể tích khối cầu ngoại tiếp S.ABC bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG