Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đạo hàm . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho hàm số y equals f left parenthesis x right parenthesis có đạo hàm y apostrophe equals x squared left parenthesis x minus 2 right parenthesis. Mệnh đề nào sau đây đúng?
 

  1. Hàm số nghịch biến trên R.

  2. Hàm số đồng biến trên left parenthesis 0 semicolon 2 right parenthesis .

  3. Hàm số nghịch biến trên open parentheses negative infinity semicolon 0 close parentheses và open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses

  4. Hàm số đồng biến trên open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses
     

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào BBT ta thấy hàm số nghịch biến trên và đồng biến trên

Dựa vào BBT ta thấy hàm số nghịch biến trên open parentheses negative infinity semicolon 2 close parentheses  và đồng biến trên open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses

3

Câu hỏi tương tự

Gọi S là tập hợp giá trị thực của tham số m sao cho phương trình x 3 + 2 − m = 3 3 x 2 + 4 x + m ​ có đúng hai nghiệm thực. Tích tất cả phần tử của tập hợp S bằng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG