Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm liên tục trên [ 1 ; 2 ] , f ( 1 ) = 1 , f ( 2 ) = 2 . Tính ∫ 1 2 ​ f ′ ( x ) d x

Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên. Tính 
 

  1. 1

  2. -3

  3. -1

  4. 3

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có ∫ 1 2 ​ f ′ ( x ) d x = f ( 2 ) − f ( 1 ) = 2 − 1 = 1

Đáp án A

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B , A B = a , A C = 2 a . Cạnh bên S A = 3 ​ a vuông góc với đáy. Côsin góc giữa hai mặt phẳng ( S A C ) và ( SBC ) bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG