Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên R , thỏa mãn 2 f ( 2 x ) + f ( 1 − 2 x ) = 12 x 2 . Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f ( x ) tại điểm có hoành độ x = 1

Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  , thỏa mãn . Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho lục giác đều ABCDEF, nội tiếp đường tròn tâm O. Qua phép quay tâm O có góc quay . a) Tìm ảnh của điểm A, điểm C b) Tìm ảnh của đường thẳng DE, đường thẳng BD.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG