Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên . Đồ thị của hàm số như hình vẽ: Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên . Đồ thị của hàm số  như hình vẽ:

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để hàm số đồng biến thì Dựa vào đồ thị ta có

Để hàm số đồng biến thì

Dựa vào đồ thị ta có

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình bên dưới. Mệnh đề nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG