Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên R và có đồ thị của hàm số y = f ′ ( x ) như hình vẽ. Đặt g ( x ) = 3 f ( x ) + x 3 − 3 x 2 . Tìm số điểm cực trị của hàm số y = g ( x ) .

Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  và có đồ thị của hàm số  như hình vẽ. Đặt  . Tìm số điểm cực trị của hàm số .

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

D=R, y = { x 2 + 3 x − 4 , x ≤ − 4 ha y x ≥ 1 − x 2 − 3 x + 4 , − 4 < x < 1 ​ y ′ = { 2 x + 3 , x < − 4 ha y x > 1 − 2 x − 3 , − 4 < x < 1 ​ BBT: Vậy hàm số đạt CĐ ( 2 − ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG